289FK: เสียงพร้อมไฟกระพริบเตือนข้ามทางรถไฟ

วงจรเสียงพร้อมไฟกระพริบเตือนเป็นวงจรที่ทำงานคล้ายกับไฟกระพริบเตือนบริเวณทางข้ามทางรถไฟ ซึ่งเมื่อวงจรทำงานจะทำการส่งเสียงเตือนพร้อมกับมีไฟกระพริบสลับไปมา เหมาะสำหรับใช้ในแบบจำลองหรือนำไปตกแต่งตามความต้องการ

แบบ: ชุดคิท 289FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

150 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรเสียงพร้อมไฟกระพริบเตือนชุดนี้เป็นวงจรที่ทำงานคล้ายกับไฟกระพริบเตือนบริเวณทางข้ามทางรถไฟ ซึ่งเมื่อวงจรทำงานจะทำการส่งเสียงเตือนพร้อมกับมีไฟกระพริบสลับไปมา จึงทำให้เหมาะสำหรับใช้ในแบบจำลองหรือนำไปตกแต่งตามความต้องการ


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 4.5-6 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุด 120 มิลลิแอมป์

- สามารถเลือกเสียงได้ทั้งหมด 8 รูปแบบ

- สามารถเลือกให้วงจรทำงานเพียงเสียงเดียว

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.91 นิ้ว x 4.83 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ