401FK: สวิตซ์ทำงานด้วยแสง

สวิตซ์ทำงานด้วยแสงเป็นวงจรที่ใช้แสงมาควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า คือ เมื่อโฟโต้ทรานซิสเตอร์ได้รับแสง วงจรจะสั่งให้รีเลย์ทำงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาต่อจะเริ่มทำงาน หากไม่มีแสงมากระทบโฟโต้ทรานซิสเตอร์ วงจรจะสั่งให้รีเลย์หยุดทำงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าก็หยุดทำงานทันที

แบบ: ชุดคิท 401FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

118 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

สวิตซ์ทำงานด้วยแสงเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่ใช้แสงมาควบคุมให้รีเลย์เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า คือเมื่อโฟโต้ทรานซิสเตอร์ได้รับแสง วงจรจะสั่งให้รีเลย์ทำงาน รีเลย์ก็จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาต่อทำงาน แต่เมื่อใดที่ไม่มีแสงมากระทบโฟโต้ทรานซิสเตอร์ วงจรก็สั่งให้รีเลย์หยุดทำงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าก็หยุดทำงานทันที


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 46 มิลลิแอมป์

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุดประมาณ 5A ที่ 220VAC

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.29 x 2.36 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ