403FA: สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน DC 12 โวลท์

สวิตซ์เปิดไฟกลางคืนเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง โดยวงจรนี้จะเป็นตัวเปิดปิดไฟหน้าบ้านแทนเรา พอเวลากลางวันไฟจะดับ แต่พอตกกลางคืนวงจรจะทำหน้าที่เปิดไฟหน้าบ้านแทน เราไม่ต้องคอยพะวงว่าเปิดปิดไฟหรือยัง

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 403FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

138 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

สวิตซ์เปิดไฟกลางคืนเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง โดยวงจรนี้จะเป็นตัวเปิดปิดไฟหน้าบ้านแทนเรา พอเวลากลางวันไฟจะดับ แต่พอตกกลางคืนวงจรจะทำหน้าที่เปิดไฟหน้าบ้านแทน เราไม่ต้องคอยพะวงว่าเปิดปิดไฟหรือยัง อีกอย่างยังเป็นตัวช่วยให้เราประหยัดไฟฟ้าด้วย เพราะถ้าเราลืมปิดไฟบ่อยๆ ค่าไฟเดือนหนึ่งก็เพิ่มขึ้นมาโดยไม่จำเป็น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 45 มิลลิแอมป์

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุดประมาณ 5A ที่ 220VAC

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.30 x 1.30 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ