405FA: สวิตซ์สัมผัส 2 ระบบ

สวิตซ์สัมผัส 2 ระบบ เป็นวงจรสวิตซ์สัมผัสติด-ปล่อยดับ และวงจรสวิตซ์สัมผัสติด-สัมผัสดับ โดยสามารถเลือกการทำงานว่าต้องการแบบไหนได้ตามต้องการ

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 405FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

155 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

สวิตซ์สัมผัส 2 ระบบ เป็นวงจรสวิตซ์สัมผัสติด-ปล่อยดับ และวงจรสวิตซ์สัมผัสติด-สัมผัสดับ โดยสามารถเลือกการทำงานว่าต้องการแบบไหนได้ตามต้องการ


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 45 มิลลิแอมป์

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุดประมาณ 5A ที่ 220VAC

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.17 x 1.56 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน


สินค้าคล้ายกัน