422FA: สวิตซ์รหัสอิเล็กทรอนิกส์ 10 คีย์

สวิตซ์รหัสเป็นวงจรกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง คนที่รู้รหัสเท่านั้นจึงจะเปิดรหัสได้ วงจรนี้ทำงานด้วยระบบรหัสตัวเลข 4 ตัว

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 422FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

230 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

สวิตซ์รหัสเป็นวงจรกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง คนที่รู้รหัสเท่านั้นจึงจะเปิดรหัสได้ วงจรนี้ทำงานด้วยระบบรหัสตัวเลข 4 ตัว


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 45 มิลลิแอมป์

- สามารถตั้งรหัสได้ถึง 10,000 รหัส (4 หลัก)

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 5 แอมป์ ที่ 220 โวลท์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.38 x 2.77 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน