433FA: สวิตซ์ตั้งเวลาเปิด-ปิด 0-180 นาที เอนกประสงค์

สวิตซ์ตั้งเวลาเอนกประสงค์รุ่นนี้เป็นวงจรที่สามารถเลือกการทำงานได้ว่าจะเป็นวงจรตั้งเวลาเปิดหรือปิดได้ มีสวิตซ์ START และ STOP เพื่อให้วงจรเริ่มหรือหยุดทำงาน

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 433FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

230 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

สวิตซ์ตั้งเวลาเอนกประสงค์รุ่นนี้เป็นวงจรที่สามารถเลือกการทำงานได้ว่าจะเป็นวงจรตั้งเวลาเปิดหรือปิดได้ มีสวิตซ์ START และ STOP เพื่อให้วงจรเริ่มหรือหยุดทำงาน


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุดประมาณ 45 มิลลิแอมป์ (ขณะทำงาน)

- สามารถขับโหลดได้สูงสุดประมาณ 5A ที่ 220VAC

- สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 2 วินาที จนถึง 180 นาที

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.69 x 1.81 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ