436FA: รีโมทคลื่น UHF รับ-ส่ง 1 ช่อง

รีโมทคลื่น UHF ชุดนี้เป็นวงจรควบคุมอีกชนิดหนึ่งที่อาศัยคลื่นความถี่ย่าน UHF เป็นพาหะในการส่งสัญญาณเข้าไปควบคุมวงจรตัวรับให้ทำงาน โดยวงจรนี้สามารถเลือกลักษณะการทำงานได้ 2 รูปแบบซึ่งทำให้ครอบคลุมการนำไปใช้งานต่างๆ

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 436FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

218 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

รีโมทคลื่น UHF ชุดนี้ เป็นวงจรควบคุมอีกชนิดหนึ่งที่อาศัยคลื่นความถี่ย่าน UHF เป็นพาหะในการส่งสัญญาณเข้าไปควบคุมวงจรตัวรับให้ทำงาน โดยวงจรนี้สามารถเลือกลักษณะการทำงานได้ 2 รูปแบบซึ่งทำให้ครอบคลุมการนำไปใช้งานต่างๆ


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- แหล่งจ่ายไฟ : ตัวส่ง 9 โวลท์ดีซี, ตัวรับ 12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุด : ตัวส่ง 21 มิลลิแอมป์, ตัวรับ 58 มิลลิแอมป์

- ใช้ความถี่ประมาณ 400 เมกกะเฮิรต์

- ระยะทางรับส่งประมาณ 20 เมตร (ที่โล่ง)

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุดประมาณ 5 แอมป์ 220 โวลท์เอซี

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ :

1.93 x 1.24 นิ้ว (ตัวส่ง)

3.35 x 1.84 นิ้ว (ตัวรับ)


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน