437FA: สวิตซ์ไฟไร้สัมผัส

สวิตซ์ไฟไร้สัมผัสชุดนี้เป็นวงจรตรวจจับอีกชนิดหนึ่ง การทำงานจะอาศัยการสะท้อนของแสงอินฟาเรดที่ไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนกลับมายังตัวรับ โดยการทำงานในลักษณะนี้จะนิยมนำไปใช้ในงานเกี่ยวกับการตรวจนับ และเป็นตัวตรวจจับวัตถุเมื่อเข้ามาใกล้

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 437FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

225 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

สวิตซ์ไฟไร้สัมผัสชุดนี้เป็นวงจรตรวจจับอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งการทำงานจะอาศัยการสะท้อนของแสงอินฟาเรดที่ไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนกลับมายังตัวรับ โดยการทำงานในลักษณะนี้จะนิยมนำไปใช้ในงานเกี่ยวกับการตรวจนับ และเป็นตัวตรวจจับวัตถุเมื่อเข้ามาใกล้


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- แหล่งจ่ายไฟ : 12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุด : 100 มิลลิแอมป์

- ระยะตรวจจับประมาณ 5-30 เซนติเมตร

- สามารถปรับการหน่วงเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ 0-10 วินาที

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุดประมาณ 5 แอมป์ 220 โวลท์เอซี

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.84 x 2.01 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน


สินค้าคล้ายกัน