441FA: ภาครับรีโมทอินฟาเรด 1 ช่อง ขยายได้

ภาครับรีโมทอินฟาเรดชุดนี้เป็นวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยใช้รีโมทคอนโทรลระบบอินฟาเรดเป็นตัวควบคุม ซึ่งทำให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น เปิดไฟ, เปิดพัดลม เป็นต้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 441FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

285 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

ภาครับรีโมทอินฟาเรดชุดนี้เป็นวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยใช้รีโมทคอนโทรลระบบอินฟาเรดเป็นตัวควบคุม ซึ่งทำให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น เปิดไฟ, เปิดพัดลม เป็นต้น


คุณสมบัติ:

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี

- ขณะทำงานกินกระแสสูงสุด 42 มิลลิแอมป์

- ขณะสแตนด์บายกินกระแสสูงสุด 9 มิลลิแอมป์

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 1 แอมป์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.75x2.41 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน