443FA: ภาครับรีโมทอินฟาเรด 5 ช่อง ขยายได้

รีโมทอินฟาเรดชุดนี้เป็นวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยใช้รีโมทคอนโทรลระบบอินฟาเรดเป็นตัวควบคุม ซึ่งทำให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น เปิดไฟ, เปิดพัดลม เป็นต้น

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 443FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

475 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

รีโมทอินฟาเรดชุดนี้เป็นวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยใช้รีโมทคอนโทรลระบบอินฟาเรดเป็นตัวควบคุม ซึ่งทำให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น เปิดไฟ, เปิดพัดลม เป็นต้น


คุณสมบัติ:

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี

- ขณะทำงานกินกระแสสูงสุด 190 มิลลิแอมป์

- ขณะสแตนด์บายกินกระแสสูงสุด 9 มิลลิแอมป์

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 1 แอมป์ ต่อช่อง

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.66x2.88 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน