445FK: สวิตซ์ทำงานด้วยเสียง 3 รูปแบบ

สวิตซ์ทำงานด้วยเสียงรุ่นนี้สามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ 3 รูปแบบ คือ เปิด-ปิดทำงานด้วยเสียงโดยตรง, เปิด-ปิดแบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ และ แบบตั้งเวลาปิดจับเวลาใหม่ วงจรนี้ใช้ไมค์คอนเดนเซอร์เป็นตัวรับเสียง ซึ่งมีคุณสมบัติในการรับเสียงที่ดีและมีขนาดเล็ก

แบบ: ชุดคิท 445FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

245 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

สวิตซ์ทำงานด้วยเสียงรุ่นนี้เป็นวงจรที่สามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ 3 รูปแบบ คือ เปิด-ปิดทำงานด้วยเสียงโดยตรง, เปิด-ปิดแบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ และ แบบตั้งเวลาปิดจับเวลาใหม่ นอกจากนั้นวงจรนี้ยังใช้ไมค์คอนเดนเซอร์เป็นตัวรับเสียง ซึ่งมีคุณสมบัติในการรับเสียงที่ดีและมีขนาดเล็กอีกด้วย


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุด 60 มิลลิแอมป์

- สามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ 3 รูปแบบ คือ แบบเปิด-ปิด, แบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ และ แบบตั้งเวลาปิดจับเวลาใหม่

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 200 วัตต์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.10x2.70 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ