447FK: วงจรสวิตซ์สลับเปิด-ปิด ระบบดิจิตอล 4 รูปแบบ

วงจรตั้งเวลาสลับเปิด-ปิดชุดนี้ เป็นวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยใช้เวลาเป็นตัวควบคุม ซึ่งทำให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น วงจรตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือนำไปต่อกับปั๊มน้ำขนาดเล็ก เพื่อสลับการเปิด-ปิด การพ่นปุ๋ยให้กับผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นต้น

แบบ: ชุดคิท 447FK
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

380 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรตั้งเวลาสลับเปิด-ปิดชุดนี้ เป็นวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยใช้เวลาเป็นตัวควบคุม ซึ่งทำให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น วงจรตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า, ควบคุมมอเตอร์หมุนสลับซ้าย-ขวา หรือนำไปต่อกับปั๊มน้ำขนาดเล็ก เพื่อสลับการเปิด-ปิด การพ่นปุ๋ยให้กับผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นต้น


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุด 75 มิลลิแอมป์

- สามารถตั้งเวลาเปิดหรือปิดได้ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 99 ชั่วโมง

- สามารถตั้งเวลาได้ 4 โหมด ได้แก่ โหมด 1 ตั้งเวลาปิด, โหมด 2 ตั้งเวลาเปิด, โหมด 3 ตั้งเวลาสลับการทำงานระหว่างช่องที่ 1 และ 2 แบบต่อเนื่อง พร้อมตั้งเวลาตัด และโหมด 4 ตั้งเวลาสลับการทำงานแบบหยุด พร้อมตั้งเวลาตัด

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 1 แอมป์ ต่อช่อง

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.11 x 4.43 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดคิท

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ