448FA: ตัดต่อปั๊มน้ำ 2 แบบ 2 ระดับ

วงจรตั้งต่อปั๊มน้ำชุดนี้ เป็นวงจรควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ 2 ระดับ โดยสามารถเลือกการทำงานได้ 2 แบบ คือ สูบน้ำเข้า เพื่อกักน้ำที่ใช้ในครัวเรือนทั่วๆ ไป และแบบสูบน้ำออก ใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสียต่างๆ

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 448FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

185 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรตั้งต่อปั๊มน้ำชุดนี้ เป็นวงจรควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ 2 ระดับ โดยสามารถเลือกการทำงานได้ 2 แบบ คือ สูบน้ำเข้า เพื่อกักน้ำที่ใช้ในครัวเรือนทั่วๆ ไป และแบบสูบน้ำออก ใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสียต่างๆ


ข้อมูลทางด้านเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี

- กินกระแสสูงสุด 50 มิลลิแอมป์

- สามารถต่อโหลดได้สูงสุดประมาณ 1 แอมป์

- สามารถตรวจจับระดับน้ำได้ 2 ระดับ

- สามารถตั้งการทำงานของรีเลย์ให้ทำงานช่วงน้ำเต็มหรือน้ำหมดได้

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.61 x 1.32 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน