816FA: เร็คกูเลเตอร์ 0-50 โวลท์ 3 แอมป์

เร็คกูเลเตอร์ชุดนี้เป็นวงจรที่มีการปรับค่าแรงดันได้กว้างตั้งแต่ 0-50V และมีวงจรป้องกันกระแสเกินกว่า 3 แอมป์ ซึ่งจะตัดทันที การควบคุมแรงดันของวงจรจะใช้ IC LM723 ในการควบคุม เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นชุดจ่ายไฟสำหรับการทดลองวงจรต่างๆ

แบบ: ชุดลงปริ้นท์ 816FA
สต๊อกคงเหลือ: In Stock
จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS: 1-3 วัน

465 บาท
ไม่รวมภาษี
ชิ้น

วงจรเร็คกูเลเตอร์ชุดนี้เป็นวงจรที่มีการปรับค่าแรงดันได้กว้างตั้งแต่ 0-50V และที่สำคัญยังมีวงจรป้องกันกระแสเกินกว่า 3 แอมป์ ซึ่งจะตัดทันที การควบคุมแรงดันของวงจรจะใช้ IC LM723 ในการควบคุม เพราะไอซีตัวนี้จะให้ประสิทธิภาพในการทำงานได้ดี จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นชุดจ่ายไฟสำหรับการทดลองวงจรต่างๆ


ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

- ใช้หม้อแปลงขนาด 24-18-0-18-24 โวลท์เอซี 3-4 แอมป์

- มีวงจรป้องกันกระแสเกิน เพื่อป้องกันความเสียหายของวงจร

- สามารถปรับแรงดันได้ตั้งแต่ 0-50VDC (ขึ้นอยู่กับการจ่ายไฟ เข้าที่จุด AC IN)

- สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 3 แอมป์

- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 4.53 x 1.82 นิ้ว


+ สินค้ารายการนี้เป็นแบบชุดลงปริ้นท์

+ ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน

สินค้าคล้ายกัน

สินค้าแนะนำ